เงื่อนไข : งาน บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด