เงื่อนไข : งาน บริษัท แอ็ลไลด์ เม็ททัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด