เงื่อนไข : งาน บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)