เงื่อนไข : งาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สายงานสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ชั้น 10