เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นมือถือ, งาน IT/Computer Mobile Application