เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ เครือข่าย, งาน IT/Computer Network