เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, งาน IT/Computer Hardware