เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ, งาน IT/Computer IT Security