เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ บริหารระบบสารสนเทศ, งาน IT/Computer IT Project Management / Management