เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษา, งาน IT/Computer Consultant