เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ / ทดสอบระบบ, งาน IT/Computer IT Audit / Tester