เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล, งาน IT/Computer Database