เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ / เขียนโปรแกรม, งาน IT/Computer Software / Programming