เงื่อนไข : งาน ไอที / คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค, งาน IT/Computer Graphic