เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ อื่นๆ, งาน Advertising/PR/Communications Arts Other