เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ บริหารงานลูกค้า, งาน Advertising/PR/Communications Arts Account Executive