เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ นักข่าว/นักหนังสือพิมพ์, งาน Advertising/PR/Communications Arts Reporter and Journalist