เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ จัดงานอีเว้นท์, งาน Advertising/PR/Communications Arts Event