เงื่อนไข : งาน โฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / นิเทศศาสตร์ ครีเอทีฟ, งาน Advertising/PR/Communications Arts Creative