เงื่อนไข : งาน เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข เภสัชกร, งาน Pharmaceuticals/Medical/Health Care Pharmacist