เงื่อนไข : งาน เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข สัตวแพทย์, งาน Pharmaceuticals/Medical/Health Care Veterinarian