เงื่อนไข : งาน เภสัชกร / แพทย์ / สาธารณสุข สหเวชศาสตร์, งาน Pharmaceuticals/Medical/Health Care Allied Health