เงื่อนไข : งาน ออกแบบ / สถาปนิก, งาน Art / Design / Architecture