เงื่อนไข : งาน ออกแบบ / สถาปนิก ออกแบบมัลติมีเดีย, งาน Art / Design / Architecture Multimedia Design