เงื่อนไข : งาน ออกแบบ / สถาปนิก สถาปัตยกรรม, งาน Art / Design / Architecture Architect