เงื่อนไข : งาน ออกแบบ / สถาปนิก สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์, งาน Art / Design / Architecture Interior Design