เงื่อนไข : งาน ศิลปกรรมศาสตร์ นักแสดง/พิธีกร/ดีเจ, งาน Artist Actor/moderator/DJ