เงื่อนไข : งาน ศิลปกรรมศาสตร์ จิตรกร/ช่างฝีมือ, งาน Artist Artist/Craftman