เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์, งาน Engineering Electrical/Electronic Engineer