เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรโทรคมนาคม, งาน Engineering Telecommunication Engineer