เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรโครงการ, งาน Engineering Project Engineer