เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรเครื่องกล, งาน Engineering Mechanical and Maintenance engineer