เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรสิ่งแวดล้อม, งาน Engineering Environmental Engineer