เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรยานยนต์, งาน Engineering Automotive Engineer