เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรทั่วไป, งาน Engineering Engineer