เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรคอมพิวเตอร์, งาน Engineering Computer and Systems Engineer