เงื่อนไข : งาน วิศวกร วิศวกรการผลิต/วิศวกรอุตสาหกรรม, งาน Engineering Production Engineer/Industrial Engineer