เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์, งาน Research & Development/ Science