เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ เคมี, งาน Research & Development/ Science Chemist