เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ อื่นๆ, งาน Research & Development/ Science Other