เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม, งาน Research & Development/ Science Environment