เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์, งาน Research & Development/ Science Physicist