เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์/สถิติ, งาน Research & Development/ Science Mathematician/Statistician