เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา, งาน Research & Development/ Science Biologist