เงื่อนไข : งาน วิจัยและพัฒนา / วิทยาศาสตร์ งานวิจัยและพัฒนา, งาน Research & Development/ Science Research and Development