เงื่อนไข : งาน มนุษยศาสตร์ นักโบราณคดี ประวัติศาสตร์, งาน Arts & Humanities Archaeologist/Historian