เงื่อนไข : งาน มนุษยศาสตร์ นักเขียน, งาน Arts & Humanities Writer