เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์, งาน Production/Manufacturing