เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลิต, งาน Production/Manufacturing Production