เงื่อนไข : งาน ฝ่ายผลิต / ผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพ, งาน Production/Manufacturing Quality Assurance